Raport


10A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5.5 9x 0x 0 1.5 0.27 1.87 24
BAHASA INGGRIS 21.4 3x 5x 0 5.1 3.53 2 4
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 7x 1x 0 2 0.44 1.56 23
BAHASA INGGRIS 7.2 4x 1x 0.2 2.9 1.22 2.81 23
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0.5 6x 0x 0 0.5 0.03 1.71 23
BAHASA INGGRIS 9.3 6x 1x 0 3.3 1.23 2.41 23
BAHASA ARAB 13.62 5x 1x 1.5 5.37 1.93 2.52 21
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ILHAM JAELANI id: 107 Fatihul Ulum

ILHAM JAELANI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-09-15 -