Raport


7A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36.25 2x 6x 0 7 4.94 2.18 3
BAHASA INGGRIS 34.9 1x 4x 1.6 8.9 7.58 2.39 9
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 28.25 0x 7x 2 7.75 4.9 1.91 5
BAHASA INGGRIS 41.9 1x 6x 0.45 9.25 7.01 2.64 3
BAHASA ARAB 74.5 1x 6x 0 27 55.5 4.25 7
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 29.5 1x 6x 2 6 2.42 2.13 8
BAHASA INGGRIS 48.1 1x 7x 2 9 4.04 2.69 4
BAHASA ARAB 84.7 0x 10x 5 10 3.17 2.69 4
BACA KITAB 19.3 0x 2x 9.6 9.7 0 2.6 2
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37 1x 7x 2 8 3.48 2.22 4
BAHASA INDONESIA 4.6 0x 1x 4.6 4.6 0 1.2 5
BAHASA INGGRIS 50.8 1x 7x 2.4 9.3 3.95 2.85 3
BAHASA ARAB 53.9 0x 8x 5 9 1.23 2.7 11
BACA KITAB 13.68 0x 2x 6 7.68 0.71 2.47 2
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 40 0x 7x 3 8 2.2 2.49 6
BAHASA INDONESIA 8 0x 1x 8 8 0 1.12 1
BAHASA INGGRIS 33.5 2x 5x 1 7.5 5.06 2.49 5
BAHASA ARAB 60.4 0x 9x 4 9 1.96 2.45 2
BACA KITAB 18.4 0x 2x 9 9.4 0.04 2.7 2
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 27 2x 4x 2 8 5.25 2.47 8
BAHASA INGGRIS 40.3 1x 6x 1.4 9.4 7.23 2.68 9
BAHASA ARAB 77.26 0x 9x 6.8 10 1.13 2.72 2
BACA KITAB 18.9 0x 2x 8.9 10 0.3 2.78 1
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Fauzi id: 100 Fatihul Ulum

Ahmad Fauzi

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2014-08-15 2019-01-01
SAS 2019-01-01 -